Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy

Siêu xe hạng sang và kiều nữ sở hữu chiều cao 1,7m cùng vẻ đẹp căng đầy đủ làm nên lời chào mời mùa hè cuồng nhiệt.

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 1

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 2

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 3

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 4

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 5

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 6

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 7

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 8

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 9

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 10

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 11

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 12

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 13

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 14

Lamborghini Aventador LP700, tóc ngắn & ngực đầy 15