Thien Than Noi Y

“Thiên thần nội y” trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại

Đây là sản phẩm nhằm quảng bá cho tựa game Khuynh Thành tại Đài Loan.

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại

“Thiên thần nội y” trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại

Giang Y Hàm sinh ngày 18 tháng 8 năm 1990 với chiều cao lý tưởng 1m68, cân nặng 47kg và số đo 3 vòng cực chuẩn 87-62-89. Cô nàng sinh viên học viện kịch Bắc Kinh nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi ra mắt hàng loạt bộ ảnh bikini hấp dẫn, đến nỗi được đặt cho danh hiệu “Thiên thần nội y”.

Bộ ảnh dưới được Giang Y Hàm thực hiện để quảng bá cho MMO Khuynh Thành tại Đài Loan.

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

"Thiên thần nội y" trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại, Vi tính - Internet, Thien than noi y trong bo anh tien nu hoang dai, thien than noi y, tien nu, game, Giang Y Ham, game online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *